Оқыту курстарының бағдарламасы

Жазба құжаттарды консервациялау және қалпына келтіру Мектебінің 2015 жылға арналған сабақ кестесі

Оқыту курсының бағдарламасы

Құжаттарды қалпына келтіру

Жұмыс орнын, құрал-жабдықтарды ұйымдастыру
Еңбектің техникалық қауіпсіздігі
Желім дайындау түрлері және әдістері
Қағаз негізіндегі кітаптарды қалпына келтіру әдістері
Түптеме элементтерін қалпына келтіру әдістері
Қалпына келтіруші материалдардың ерекшеліктері 
Сирек кітаптарды және қолжазбаларды қалпына келтіру ерекшеліктері
Қалпына келтіруші материалдарды бояу
Мәрмәрлық  қағаз дайындау

Құжаттарды түптеу

Түптеу  құралдары және материалдар
Түптеу түрлері және әдістері
Заманауи түптеме дайындау
Photoshop программасы бойынша түптемені графикалық әсемдеу негіздері
Былғары түптеменің ерекшеліктері
Түптеменің былғары элементтерін қалпына келтіру
Былғары түптеменің құрамдарын дайындау
Тұтас пішілген былғары түптеме дайындау
«Француздық түптеме» дайындау
Қапталдарды өру ерекшеліктері
Парақтың жоғалған бөлігін қағаз массаны қолмен құю әдісі бойынша қалпына келтіру ерекшеліктері

Құжаттарды консервациялау

Құжаттарды физика-химиялық және биологиялық тұрғыдан тұрақтандыру
Құжаттарды сақтау тәртібі
Температуралық-ылғалдылық, жарықтық, санитарлық-гигиеналық тәртіптер
Құжаттарды залалсыздандырулық өңдеу технологиясы
Қоршаған ортаның параметрлерін (өлшемдерін) бақылау
Құжаттарды консервациялаудың ғылыми негіздері
Құжаттардың бұзылу себептері және түрлері
Құжаттарды химиялық, микологиялық және  энтомологиялық тұрғыдан бақылау
Қағазды нетйралдау тәсілдері
рН анықтау, ағарту, химиялқы тазалау
Кітапханада Консервациялық қызметті ұйымдастыру
Төтенше жағдайлар барысындағы әрекеттер
Қағаз емес ақпарат тасымалдағыштардың сақталымы
Превентивті консервация
Фазалық консервация
Құжаттардың микробиологиялық және микрохимиялық сараптамасы